Products מוצרים

מער' מנית חשמל אלחוטית

סומת אינטגרציה מספקת פרויקט אינטגרציה מלא הכולל מוני תעו"ז  אלחוטיים המיוצרים ע"י חברת  PacketPower בארה"ב.

המונים הינם בהתקנה ישירה, מהירה ופשוטה וללא צורך בפריסת כבלים.

התקשורת בין המונה לבין המחשב המרכזי בו מנוהלת מערכת הבילניג של הארגון, מתבצעת באופן אלחוטי וברשת האינטרנט עם כתובת IP אחת.


 

 

מידע טכני

מוצרים דומים

כל הזכויות שמורות ל Somet © 2011

נוצר על ידי Propoza - מיתוג ואסטרטגיה שווקית

נבנה ע"י Vital - בניית אתרים