Products מוצרים

ניטור מצברים

מער' בקרה לניטור מצברים הינה מערכת בקרה המנטרת בזמן אמת כל מצבר ומצבר ומתריעה מבעוד מועד על כשל אפשרי לפני קריסת המצבר.

למער' ממשק קל ונוח הניתן להתקנה על כל מחשב המחובר לרשת הכולל תצוגה מפורטת של כל הפרמטרים החיוניים (מתח, זרם, טמפ', התנגדות), גרפים, היסטוריה, הפקת דוחות, מער' התרעות.

לחברה צוות טכנאים ומהנדסים בעלי ניסיון רב בהתקנות בארץ ואשר הוסמך והוכשר להתקין ולתמוך במערכת מסוג זה.

מידע טכני

  • מדדי בדיקה לכל מצבר: מתח, זרם, התנגדות, טמפרטורה.
  • מדדי בדיקה כלליים: מתח, זרם וטמפרטורה בכל ענף.
  • אפשרות חיבור ובדיקה של עד 1280 מצברים בכל מערכת.
  • רזולוצית דגימה: כל 4 שניות.
  • שמירה וגיבוי של כל הנתונים בשרת הלקוח בזמנים קבועים מראש.
  • תמיכה ברוב פרוטוקולי התקשורת הקיימים קיום בשוק.
  • כיול אוטומטי.
  • מער' התרעה ע"י SMS, מיילים, מגעים יבשים.
  • אפשרות להפקת דוחות וגרפים בחתכים שונים.

מוצרים דומים

כל הזכויות שמורות ל Somet © 2011

נוצר על ידי Propoza - מיתוג ואסטרטגיה שווקית

נבנה ע"י Vital - בניית אתרים